play_arrow sarka.karova@gmail.com
+420 735 123 684

Publikace

KÁROVÁ, Šárka.
Skrytí hrdinové. Průvodce pro rodiče … jak můžete podpořit sourozence nemocných dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 24 s. ISBN 978-80-210-6074-6. Kniha – edukační materiál.

KÁROVÁ Šárka
Když někdo blízký vážně onemocní…průvodce pro děti…jak se vyrovnat s životními změnami a ztrátami. ISBN 0-9620502-4-5, MSD Brno, ISBN 978-80-7392-202-3.
Překlad a adaptace knihy “When someone has a very serious illness …a Guide for Children“ by Marge Heegaard, MA, LICSW, ATR, Minneapolis, Minnesota, USA, Woodland Press.

KÁROVÁ, Šárka, Marek BLATNÝ a Marcela BENDOVÁ.
Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb “ zapomenuté děti“.
Československá psychologie, 2009, roč. 53, č. 2. ISSN 0009-062X.
Impact factor: 0.226

KÁROVÁ, Šárka, Marek BLATNY, Martin JELINEK, Tomáš KEPÁK a Kristína TÓTHOVÁ.
Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci.
Československá Psychologie/Czechoslovak Psychology, PRAGUE 1: ACADEMIA, 2013, roč. 57, č. 3, s. 218-229. ISSN 0009-062X.
Impact factor: 0.244 v roce 2012

BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA.
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project.
Social Processes and Personality, 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15. ISSN 1802-8853.

BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA.
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project.
In Quality of Life in the Context of Health and Illness. Brno: MSD, s. r.o., 2008. s. 37-41, 5 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-073-9.

KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ.
Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a jejich vliv na kvalitu života.
Pediatrie pro praxi, Solen, s r.o., 2007, roč. 8, č. 6, s. 353-357. ISSN 1213-0494.

BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA.
Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: VÚDPaP, 2007, roč. 42, č. 4, s. 291-306. ISSN 0555-5574.

SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Petra NAVRÁTILOVÁ a Šárka KÁROVÁ.
Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí.Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí.
In Sborník příspěvků z Psychologických dnů v Olomouci 2008. Olomouc: UP Olomouc, 2008. 1 s.

KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Šárka KÁROVÁ, Peter MÚDRY, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA.
Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu QOLOP.
In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. s. 151-152, 2 s.

SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ.
Sociální a emocionální kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění. Předběžné výsledky z projektu QOLOP.
In Sborník přednášek z celostátní konference psychologie zdraví. Brno: ČMPS, sekce psychologie zdraví, 2008.

BLATNÝ, Marek, Šárka KÁROVÁ, Martin JELÍNEK, tomáš KEPÁK, Kristína TÓTHOVÁ a Veronika SOBOTKOVÁ.
Subjektivně vnímané změny v životě sourozenců onkologicky nemocných děti: kvalitativní analýza.
In Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk. Sociálne procesy a osobnosť 2012 : Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 140-145, 6 s. ISBN 978-80-88910-40-4.

KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Kristína TÓTHOVÁ, Martin JELÍNEK, Hana BERANTÍKOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, P. NAVRÁTILOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ.
Qolop – the Brno quality of life longitudial study or paediatric oncology patients : Pediatric Blood and Cancer, 2009. s. 754.

KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA.
The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop).
In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield, 2008. 13 s. ISBN 978-960-89629-8-9.

KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Kristína TÓTHOVÁ, Martin JELÍNEK, Hana BERANTÍKOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, P. NAVRÁTILOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ.
Qolop – the Brno quality of life longitudial study or paediatric oncology patients: Pediatric Blood and Cancer, 2009. s. 754.

BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Milan PILÁT, Petra NARÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ.
Následky léčby dětských nádorových onemocnění a jejich vliv na kvalitu života: výsledky z prvního roku projektu QOLOP.
In 18. Konfernece dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2008.
ISBN 978-807177-009-1

KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, M. JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA.
„Cure is not enough“ – The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients ( QOLOP): Results from the second year of the study.
In SIOP Berlin, 40th Congres of International Society of Paediatric Oncology, Abstract book. 2008

KÁROVÁ, Šárka, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK a Kristína TOTHOVÁ.
Sourozenci onkologicky nemocných dětí : subjektivně vnímané změny v životě 3-9 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci.
In 25. celostátní sympozium Duševní zdraví mládeže : sborník abstrakt : 9.-10. listopadu 2012, hotel Continental, Brno. 2012. ISBN 978-80-7471-010-0.

SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, M. JELÍNEK, P. NAVRÁTILOVÁ a Šárka KÁROVÁ.
Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients ( QOLOP). Posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors.
In IV. European Conference on Positive Psychology, Opatia – Croatia, Abstact book. 2008.

KÁROVÁ, Šárka, Kristína TÓTHOVÁ, L. TŘÍLETÁ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Marek BLATNÝ a Marcela BENDOVÁ.
Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí.
In XXII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky : 19.-21. október 2012, Bratislava. 2012. ISBN 978-80-89305-25-4.

SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ.
Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients (QOLOP). Results from the second year of the study.
In IV. European Conference on Positive Psychology. 2008.

KÁROVÁ, Šárka, Marek BLATNÝ, M. JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Kristína TÓTHOVÁ, Renata HEKLOVÁ a Marcela BENDOVÁ.
Siblings of pediatric oncology patients : subjectively perceived changes in life and their quality of life.
In SIOP publication abstracts. 2012. doi:10.1002/pbc.

VLČKOVÁ, Irena, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA.
Hodnocení pozdních následků a kvality života dětí po léčbě onkologického onemocnění.
In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské pracovníky. 2008.

Kontakt

MUDr. Šárka Kárová, PhD
email: sarka.karova@gmail.com
tel: +420 735 123 684

 

Vackova 44
612 00 Brno — Královo Pole
IČO: 01388720